See PRO editionSee PRO edition


typ E82EV751_2B

Napięcie zasilania Uzasil. [V] 1/N/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ;
48 Hz - 0 %62 Hz + 0 %
3/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ;
48 Hz - 0 %62 Hz + 0 %
Alternatywne zasilanie DC na +UG, -UG UDC [V] 140 V DC - 0 % ... 360 V + 0 %
Dane do pracy dla 1/N/PE (3/PE) AC 240 V 1/N/PE | 3/PE
Prąd znamionowy zasilania Izasil. [A] 9.0 | 5.2
Moc silnika (4bieg. siln. asynchr.) Pznam. [kW] 0.75
Pznam. [hp] 1.0
Moc wyjściowa U, V, W Sznam.8 [kVA] 1.6
Moc wyjściowa +UG, -UG2) PDC [kW] 0
Wyjściowy prąd znamionowy 2/4 kHz* Iznam.24 [A] 4.0
8 kHz* Iznam.8 [A] 4.0
16 kHz* Iznam.16 [A] 2.6
Maks. dopuszczalny prąd wyjściowy dla 60 s1) 2/4 kHz* Imaks24 [A] 6.0
8 kHz* Imaks8 [A] 6.0
16 kHz* Imaks16 [A] 3.9
Napięcie silnika 3∼ UM [V] 0 ... Usieć/ 0 Hz ... 50 Hz, ustawiane do 480 Hz
Strata mocy (praca z Iznam.8) Pv [W] 60
Waga m [kg] 0.95
Wytłuszczonym drukiem = Dane dla pracy przy częstotliwości przełączeń 8 kHz (ustawienie Lenze)
1) Prądy dla periodycznej zmiany obciążeń z 1 min czasem przetężenia przy Imaksx i 2 min czasem obciążenia zasadniczego przy 75 % Iznam.x
2) Przy pracy silnika o dopasowanej mocy, jest to dodatkowo uzyskana moc z obwodu pośredniego
3) Praca dozowlona tylko z dławikiem/filtrem zasilania
4) Przy pracy z filtrem zasilania prąd zasilania redukuje się o ok. 30%
5) Maks. dopuszczalna długość przewodu silnika: 10 m ekranowany
* Częstotliwość przełączeń przemiennika


Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565

Początek strony