See PRO editionSee PRO edition


typ E82EV251_2B

Napięcie zasilania Uzasil. [V] 1/N/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ;
48 Hz - 0 %62 Hz + 0 %
3/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ;
48 Hz - 0 %62 Hz + 0 %
Alternatywne zasilanie DC na +UG, -UG UDC [V] nie możliwe
Dane do pracy dla 1/N/PE (3/PE) AC 240 V 1/N/PE
Prąd znamionowy zasilania Izasil. [A] 3.4
Moc silnika (4bieg. siln. asynchr.) Pznam. [kW] 0.25
Pznam. [hp] 0.34
Moc wyjściowa U, V, W Sznam.8 [kVA] 0.68
Moc wyjściowa +UG, -UG2) PDC [kW] Praca grupowa DC nie możliwa
Wyjściowy prąd znamionowy 2/4 kHz* Iznam.24 [A] 1.7
8 kHz* Iznam.8 [A] 1.7
16 kHz* Iznam.16 [A] 1.1
Maks. dopuszczalny prąd wyjściowy dla 60 s1) 2/4 kHz* Imaks24 [A] 2.5
8 kHz* Imaks8 [A] 2.5
16 kHz* Imaks16 [A] 1.7
Napięcie silnika 3∼ UM [V] 0 ... Usieć/ 0 Hz ... 50 Hz, ustawiane do 480 Hz
Strata mocy (praca z Iznam.8) Pv [W] 30
Waga m [kg] 0.65
Wytłuszczonym drukiem = Dane dla pracy przy częstotliwości przełączeń 8 kHz (ustawienie Lenze)
1) Prądy dla periodycznej zmiany obciążeń z 1 min czasem przetężenia przy Imaksx i 2 min czasem obciążenia zasadniczego przy 75 % Iznam.x
2) Przy pracy silnika o dopasowanej mocy, jest to dodatkowo uzyskana moc z obwodu pośredniego
3) Praca dozowlona tylko z dławikiem/filtrem zasilania
4) Przy pracy z filtrem zasilania prąd zasilania redukuje się o ok. 30%
5) Maks. dopuszczalna długość przewodu silnika: 10 m ekranowany
* Częstotliwość przełączeń przemiennika


Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565

Początek strony